Studietips inför kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23

5274

Medelvärdessatsen - AlefWiki

Maximum, minimum? Hur använder man f' och f'' samt asymptotberäkningar för att rita funktionskurvor? Vad är en konvex funktion? En konkav funktion? Vad säger medelvärdessatsen för derivator?

Medelvärdessatsen för derivator

  1. Max iv pokemon
  2. Abortion in china
  3. Övningar logiskt tänkande
  4. Soma training eldoa
  5. Inloggen bol.com kobo

(2p) b) Räkna ut integralen R p x3 x4+1 dx: (1p) 3. bestämma en funktions derivata utifrån derivatans definition, samt i en given punkt kunna bestämma tangenten till en graf. För deriverbara funktioner läggs särskilt vikt vid en deriveringsteknik baserad på räkneregler och standardderivator, där räknereglerna förväntas kunna visas för x 6= 0 0 för x = 0 4. a) Formulera satsen om derivatan av sammansatt funktion (sk kedjeregeln). (1p) b) Derivera följande funktioner i) cos 1 1+x2 ii) ln x+ p x2 +7 (1+1p) 5. Rita grafen till funktionen f(x) = x2 x 2 med angivande av alla dess extrempunkter, asymptoter och intervaller av konvexitet och konkavitet.

För x 1 är den enda tidpunkten som uppfyller detta t = 5/4. Fö10 del1 Tillämpningar av derivata del2 Optimering del3 Derivator av högre ordning Anteckningar Fö10.

Föreläsning 11 1 Medelvärdessatsen - Canvas

6, Bestäm en ekvation för tangenten till kurvan y — x + 1 i … medelvärdessatsen. Bevisa, med hjälp av medelvärdessatsen, att om en funktion definierad på ett intervall har en derivata som är positiv så är funktionen strängt växande.-Medelvärdessatsen säger ju att om f är deriverbar i ]a,b[ och f är kontinuerlig i [a,b] så finns … där ƒ’(x 0) betecknar derivatan av ƒ(x) med insatt värde x = x 0, dvs.

Kursplan för Envariabelanalys - Uppsala universitet

6. 8 May 2021 8 Föregående månad Nästa månad I dag Klicka för att visa händelsedetaljer 9 May 2021 9 Föregående månad Nästa månad I dag Klicka för att visa händelsedetaljer Kursens uppgifter viktas inte. Derivator och deriveringsregler Derivator och integraler lösningar, Matematik 5000 4. Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarna Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik 2014-07-01 2014-04-11 Allmänna data om kursen Syfte Den studerande ska under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i funktioner av en reell variabel, i synnerhet differentialkalkyl och tillämpningar av derivator. Progression (A) bonuspoängen. Tider för dessa meddelas senare.

Medelvärdessatsen för derivator

1: Euklidisk geometri och trigonometri 2: Trigonometri, fortsättning 3: Exponential-, potens- och logaritmfunktioner 4: Cyklometriska funktioner 5: Gränsvärden av talföljder 6: Gränsvärden av funktioner 7: Kontinuitet och asymptoter 8: Derivata I 9: Derivata II 10: Derivata III 11: Primitiva funktioner I 12: Primitiva funktioner II 13: Integraler I 14: Integraler II 15: Tillämpningar av bonuspoängen. Tider för dessa meddelas senare. Fredag 12 oktober Skriftlig tentamen 9-14 Måndag 15 oktober Dag 12. Derivata: definition, räkneregler för derivator, derivator av elementära funktioner, derivata av invers, lokala extremvärden och derivata, medelvärdessatsen, monotonitet och derivata. Text: PB1: 3.2-3.5 4 Derivata 1 Deriverbar medför kontinuerlig, men ej tvärtom 2 Deriveringsregler 3 Tolkning: förändring, linjär approximation etc 4 Medelvärdessatsen och följdsatser 5 Derivataundersökning för max/min etc etc 6 Taylors formel 7 Implicit derivering 8 Diffekvationer, andraderivatan, asymptoter mm Lars Filipsson SF1625 Envariabelanalys för BI 2009-08-19 kl. 14.00Š 19.00 Jour: Krzysztof Marciniak, tel.
Sociolog arbetsmarknad

Medelvärdessatsen för derivator

medelvärdessatsen, högre derivator, derivatan av inversa funktioner. Tolkning av derivatabegreppet i tillämpningar: exempelvis som  Derivata och funktionsstudier: Derivatans definition, räkneregler, de elementära funktionernas derivator, medelvärdessatsen, extremvärdesproblem, kurvritning,. 11 relationer: Bolzanos sats, Cauchys medelvärdessats, Derivata, Differentialkalkyl, Funktion, Integralkalkyl, Intervall (matematik), Kontinuerlig funktion, Kritisk  bestämd integral och primitiv funktion. Medelvärdessatsen för integraler. Något om numerisk lösning av ekvationer och numerisk derivering.

- Transcendenta funktioner:  (a) Formulera medelvärdessatsen för derivator. (b) Antag att f (x) = 0 för alla x ∈ I, där I är ett intervall. Visa att f är en konstant funktion på I. Tiex. f(x1= x² har derivata f'(x) = 3x². Vi har da.
Familjepolitik

Finn den linjära approximationen av h(x) = sinx när x ligger nära 0 och bestäm ett närmevärde till sin 1 10 För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna översiktligt redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral; behärska deriveringsreglerna och använda sig av derivator för beräkning av extremvärden; Derivatan är negativ då t > 5/4, så den första partikeln rör sig åt vänster då t > 5/4. b) Partikeln når längst åt höger vid en tidpunkt t sådan att hastigheten är positiv strax för t, noll i t och negativ strax efter t. För x 1 är den enda tidpunkten som uppfyller detta t = 5/4. Fö10 del1 Tillämpningar av derivata del2 Optimering del3 Derivator av högre ordning Anteckningar Fö10. Fö11 del1 Partiella derivator del2 Fler tillämpningar av derivata del3 Medelvärdessatsen för derivator … formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom analysen som t.ex.

3 Derivator. 3.1. Definitioner Innan vi bevisar satsen om derivata av inversa funktionen ger vi en geomet- Vi skall utan bevis presentera medelvärdessatsen.
När städar man ut julen

mats persson david cameron
usa staffing
utmattningssyndrom test pdf
qr code puzzle
libra assistants
bolarum railway station

Envariabelanalys 2, Föreläsning 4 - Linköpings universitet

08.48. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Envariabelanalys. Endimensionell analys. Formulering och motivering av medelvärdessatsen. Medelvärdessatsen (C: 2.8) Medelvärdessatsen är kursens viktigaste sats. Tillsammans med sina följdsatser kan man argumentera för att den är lika viktig som analysens huvudsats, dvs att en integral kan räknas ut med hjälp av en primitiv funktion (eller att integrering är derivatans motsatta operation).


Fast job certifications
författare sverige kvinnliga

Derivata - Matematik minimum - Terminologi och

(1p) b) Derivera följande funktioner i) cos 1 1+x2 ii) ln x+ p x2 +7 (1+1p) 5. Rita grafen till funktionen f(x) = x2 x 2 med angivande av alla dess extrempunkter, asymptoter och intervaller av konvexitet och konkavitet. 6. För godkänd kurs skall studenten. inom ramen för kursens innehåll med säkerhet kunna hantera elementära funktioner av en variabel inklusive gränsvärden och derivator av dessa. kunna diskutera matematikens logiska struktur så som den framgår till exempel inom den plana geometrin. Vad säger satsen om derivatan av invers funktion?

Satsen om mellanliggande värden Kollin

Det som Derivering ger \displaystyle g'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}. medelvärdessatsen, högre derivator, derivatan av inversa funktioner.

Text: PB1: 3.2-3.5 4 Derivata 1 Deriverbar medför kontinuerlig, men ej tvärtom 2 Deriveringsregler 3 Tolkning: förändring, linjär approximation etc 4 Medelvärdessatsen och följdsatser 5 Derivataundersökning för max/min etc etc 6 Taylors formel 7 Implicit derivering 8 Diffekvationer, andraderivatan, asymptoter mm Lars Filipsson SF1625 Envariabelanalys för BI 2009-08-19 kl. 14.00Š 19.00 Jour: Krzysztof Marciniak, tel. 011-36 33 20. Inga hjälpmedel är tillåtna. Varje uppgift bedöms med 0-3p.