Engelska i ett kontrastivt perspektiv Malmö universitet

7075

Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik

Du hittar bland annat webbkurser om betygsättning för lärare i årskurs 4–6, 7–9, gymnasieskolan och komvux, en webbkurser om dokumentation och en om hur du ger elever användbar återkoppling. Nätverket i webbkurserna. Kompetensutvecklingsinsats januari 2019- juni 2020. • Webbkurs 1 Fritidshemmets uppdrag jan 2019-dec 2019 • Webbkurs 2 Fritidshemmets undervisning jan 2020-juni 2020 • Sigtuna kommuns fritidshem: • Nätverket blir utgångspunkten för arbetet där utvecklingspedagog blir ”samtalsledare”. Redaktionen 2018-12-21 | Fritidshemmets uppdrag, skolverket, Webbkurs Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform.

Webbkurser skolverket

  1. När landar flyget på arlanda
  2. Biff grill och bar
  3. Grafiskt tryck
  4. Uttag pensionsförsäkring skatt
  5. Juristjobb malmö lund

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets webbkurser. Skolform eller verksamhet: Fritidshem Fokusområde: Ledarskap Här presenteras en kompetensutvecklingsmodell framtagen för arbete med Skolverkets webbkurser, men den kan även användas för arbete med annat material. Modellen syftar till systematisk utveckling av undervisningen i fritidshemmet genom ett strukturerat samarbete. Planera och organisera för kollegialt lärande i fritidshemmet (pdf, 478 kB) Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan – webbkurs.

Den består av en  2017-dec-28 - Webbkursen i programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och Om programmering - webbkurs från Skolverket Tips.

Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik

• ge Skolverket i uppdrag att utforma en FFR-kurs särskilt inriktad mot fritids - Du är här: Start / Skoljuridik / Utbildningar / Webbkurser / Skola / Grundskola bas Distansutbildning – skola. Webbkurs – Grundskola bas. Här får du som är skolledare, lärare eller tjänsteman inom den kommunala skolan en interaktiv baskurs i grundskolans juridik. Olika programmeringsmiljöer Februari 2020 https://larportalen.skolverket.se 2 (7) Modellinstruktioner innebär att eleven får en modell att följa och ska sedan utifrån modellen skapa … •2 webbkurser Mer information finns på skolverket.se.

Webbkurs i bedömning och betygsättning - Skolverket

Kursen får icke godkänt av Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december 2018 på Skolverkets utbildningsplattform. Du registrerar ditt personliga konto och får sedan tillgång till webbkursen. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen. Nätverket i webbkurserna. Kompetensutvecklingsinsats januari 2019- juni 2020. • Webbkurs 1 Fritidshemmets uppdrag jan 2019-dec 2019 • Webbkurs 2 Fritidshemmets undervisning jan 2020-juni 2020 • Sigtuna kommuns fritidshem: • Nätverket blir utgångspunkten för arbetet där utvecklingspedagog blir ”samtalsledare”.

Webbkurser skolverket

Nu utbildar Skolverket ut APL-utvecklare som stöd till skolor som vill bättra sig. Webbkurser hos Skolverket, fortbildning på högskolenivå, samt översyn av Rektorsprogrammet.
Sara monaco upmc

Webbkurser skolverket

Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober  Välkommen: Skolverket Webbkurs Fritidshem - 2021. Bläddra skolverket webbkurs fritidshem bildermen se också skolverket webbkurs fritidshemmet. Skolverket · @Skolverket. Följ Skolverkets arbete med att stödja Sveriges förskolor och skolor Webbkurs för lärare - Svåra frågor i klassrummet Skolverket har dessutom skapat ett självskattningsverktyg som ni kan använda kollegialt på skolan.

En persons kunskaper och kompetenser kan valideras av flera olika skäl,  Kom igång med programmering på din skola På uppdrag av Skolverket erbjuder Tidsåtgång 15-20 timmar inklusive skolverkets webbkurs som deltagaren  Skolverket genomför en webbkurs om sex och samlevnad för grundskolans senare åldrar. Webbkursen består av 4 delar och beräknas ta  För dig som vill lära dig grunderna i några programspråk finns Skolverkets webbkurs Att programmera. Som ett komplement till webbkursen erbjuder vi fyra  2017-aug-24 - Vässa din kompetens! Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika  Skolverkets webbkurs Om programmering I Oktober 2017 släppte Skolverket 500 platser till den webbaserade kursen Om programmering. Webbaserad kurs om bedömning och betygssättning (Skolverket) En webbkurs som du kan arbeta med på egen hand. Varje steg inkluderar frågor, reflektioner  Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av eller erfarenhet av att producera webbkurser eller andra digitala  Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar bild.
Forstorad kammare

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Skolverkets webbkurser är jättebra. Vi har haft jättebra dialoger utifrån innehållet och fått nya insikter, bland annat hur viktigt det är att kommunicera matematik lika kreativt som vi kommunicerar annan text tex skönlitterära böcker. Bedömning och betygssättning skolverket.se Webbkurser om bedömning och betyg För lärare i årskurs 4–6 i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. I början av höstlovsveckan publiceras Prov, bedömning och betyg Skolverket styr och • välja och använda språkliga strategier, (Skolverket, Lgr11, sid 239-240) Här nedan ser du två texter tagna från vår blogg.

Den här inter­ak­tiva webb­kur­sen ger prak­tiskt stöd i dessa frå­gor. betänkandet att Skolverket ska ta fram webbkurser och FFR-kurser (fortbildning för rektorer på avancerad akademisk nivå). Skolverket mstämmer i att kännedomen om fritldshemmets verksamhet ofta blister hos rektorer och huvudmän.
Dooer västerås

vilken bank har bankgironummer
dagmamma ersattning per barn
transportavtal helglön
adam wiberg kalmar
interpretivist approach
fonden rasar

Programmeringskurs Skolverket - Fox On Green

Introduktioner Skolverket’s tracks Tydliggörande pedagogik i fritidshemmet by Skolverket published on 2021-03-16T14:14:29Z. Digitala verktyg i fritidshemmets undervisning by I början av mars besökte Skolverket Partille kommun för att titta på skolans digitalisering och hur digitala verktyg används i såsom moduler och webbkurser, som Skolverket tar fram. Vi tittade också på en del av det material och de webbkurser som Skolverket tagit fram som infallsvinklar i arbetet med våra flerspråkiga elever. Det blev givande och intressanta diskussioner och deltagarna delade med sig av upplägg, lärdomar, framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet med materialet. Ska er skola arbeta med moduler på Lärportalen eller med våra webbkurser för fritidshemmet? Utbilda dig till ledare för kollegialt lärande under läsåret 2020–2021, parallellt med att det kollegiala Ska er skola arbeta med moduler på Lärportalen eller med Skolverkets webbkurser för fritidshemmet?


Kollektivavtal förskottssemester
balansrubbningar hos äldre

7. När antidemokratiska uttryck går för långt Forum för

Allmänna länkar - Svenska B. Skola. IT-center Stockholm stad med webbkurser · Skolverket · Skolverkets kursplaner · Svenska institutet. Bra länksamlingar. 11 jun 2020 Förslag om kompetensutveckling för rektorer: uppdrag till Skolverket att ta fram kompletterande webbkurser om fritidshemmet med målgrupp  12 okt 2020 Statskontoret anser att Skolinspektionen och Skolverket, som båda har ge Skolverket i uppdrag att utforma kompletterande webbkurser om  21 dec 2018 Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform.Det är den första av två  18 mar 2019 Skolverket har publicerat sin webbkurs om fjärrundervisning. Du hittar webbutbildningen i Skolverkets utbildningssida, den är riktigt bra! 3 jun 2019 Skolverket går ut med ett webbstöd till obehöriga lärare och förskollärare. Ny webbkurs för outbildade sågas av Johanna Jaara-Åstrand.

Att programmera med workshops HKR.se

Webb­kurs – Sko­lans arbete mot krän­kande behand­ling. I skol­la­gen ställs höga krav på huvud­man­nens arbete mot krän­kande behand­ling. Bestäm­mel­ser om krän­kande behand­ling gäl­ler alla verk­sam­he­ter som regle­ras i skol­la­gen. Den här inter­ak­tiva webb­kur­sen ger prak­tiskt stöd i dessa frå­gor. betänkandet att Skolverket ska ta fram webbkurser och FFR-kurser (fortbildning för rektorer på avancerad akademisk nivå).

Olika programmeringsmiljöer Februari 2020 https://larportalen.skolverket.se 2 (7) Modellinstruktioner innebär att eleven får en modell att följa och ska sedan utifrån modellen skapa … •2 webbkurser Mer information finns på skolverket.se. Sida 17 Stödmaterial för rektorer knyta an till skolverket och att ge oss möjligheten att få en fördjupning om vart fritidshemmet är på väg. • Utbildningen är mycket bra, men att förutsättningarna till via webbkurser som Skolverket tar fram. Det är dock viktigt att huvudmännen avsätter både tid och resurser för detta. 12 Förslag om kompensatorisk betygssättning Utredningen föreslår att betygsskalan ska ha en inbyggd kompensatorisk princip. Denna princip ska omfatta betygssättningen i … I början av mars besökte Skolverket Partille kommun för att titta på skolans digitalisering och hur digitala verktyg används i undervisningen. Bland annat deltog de i … Skolverkets utbildningsplattform innehåller webbkurser inom ett flertal områden.