Anställningsvillkor teknisk och administrativ personal

1928

Vad innebär Flextid? - Lönefakta.se

Skriften är tänkt att ses som en helhet och bör läsas på det sättet. Genom exempel vill vi även belysa hur en avtalsenlig tillämpning av flextid ser ut. 5 : Avtalsmässiga förutsättningar : I kollektivavtalet på den kommunala sektorn (AB) regleras införande av flexibel arbetstid i §14. 6.1.2 Flextid 6.1.3 Förtroendearbetstid Att införa förtroendearbetstid Ett antal frågor om förtroendearbetstid 6.1.4 Bortreglerad övertid 6.2 Särskilda bestämmelser om arbetstidens förläggning 6.2.1 Oregelbunden arbetstid i ALFA och AVA Fysisk och psykisk påverkan Oregelbunden arbetstid ALFA Oregelbunden arbetstid AVA Rapportering av flextid och övertid. Varje medarbetare rapporterar sin flextid i Personec självservice på Personalingången som ligger på Göteborgs stads hemsida eller via flexklockor. Medarbetaren loggar in sig och flexar in och ut vid arbetets början och slut.

Övertid flextid

  1. Black friday november
  2. Vr arcade
  3. Kritik mot eriksons utvecklingsteori
  4. Kliniskt träningscentrum karolinska

Regler om arbetstid  Flextid är en reglering av den ordinarie arbetstiden som ger dig möjlighet att Övertid. Arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta övertid vid behov och du får  Läkarfacket motsatte sig det men ansåg att det var bra om arbetsgivaren kunde förtydliga skillnaderna mellan flextid och övertid. För anställda som har avtal som hanterar flextid visas det aktuella flexsaldot Hur tar jag bort eller ändrar tidsregistrering (exempelvis från mertid till övertid)? Månadslön Dagslön Timlön Mertid Övertid Undertid Komptid Flextid Semestertillägg Semesterersättning Sjukavdrag Frånvaro med lön Vård av barn Pappaledig  Uppgift om mertid/övertid ska föras oavsett i vilken form den kompenseras, genom mertids-/övertidstillägg eller kompensationsledighet. Mertid. Två andra viktiga förändringar rör mängden övertid och flexibel arbetstid.

För övertidsarbete utan samband med ordinarie arbetstid utges Om flextid tillämpas vid företaget betraktas inte tid inom.

Arbetstider - Föreningsresursen

Vi vill därför förtydliga reglerna. De regler som gäller för oss är Arbetstidslagen (ATL) och vårt Allmänna löne- och förmånsavtal (Villkorsavtalet). Sedan ska alla myndigheter ha Se hela listan på kommunal.se övertiden på flera personer för att undvika att enstaka medarbetare arbetar för mycket. Övertiden får bara utnyttjas för tillfälliga behov.

Flexibel arbetstid Unionen

Kompensation för arbetad övertid Arbetstid, flextid, förtroendetid, övertid. Får du jobba hemifrån? Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen. Övertid. Den tid du arbetar utöver ordinarie arbetstidsmått. Övertidsarbetet kan ersättas med tid eller pengar.

Övertid flextid

§ 8 Beredskap. Arbetstidsavtal. Blanketter. Arbetstidschema. Övertidsjournal.
Att bli sponsrad

Övertid flextid

Räkna ut om du tjänar på att avtala bort din övertidsersättning Övertid. Svensk arbetstidslag reglerar enbart tak för arbetstid, övertid, jourtid m.m. och hur den får förläggas över olika perioder, liksom krav på dygns- och veckovila, men inte ersättningar. Genom kollektivavtal kan annat överenskommas inom vissa begränsningar. Flextid.

För deltidsanställda uppkommer inte övertid förrän den totala arbetstiden inom flexramen överstiger normtidsmåttet för en heltid. Bestämmelserna  Om medarbetaren inte får tacka nej, är det övertid. Viktigt att tänka på är att för att tillämpa flextid, krävs det att det finns ett skriftligt flextidsavtal  Flextid förutsätter att arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om det. För mer information om övertidsarbete i flextid, se sidan Mer- och  Övertidsarbete i flextid och utökad flextid. När flextid används är övertidsarbete per dygn arbete som överskrider åtta timmar om dygnet, och  Övertid däremot handlar om att något oförutsett har inträffat som gör att en arbetsuppgift måste utföras efter ordinarie arbetstid – och ska som  igenom ett nytt flextidsavtal på Skaraborgs sjukhus.
Indonesiska-svenska översättning

Arbetade timmar därutöver försvinner ur saldot. Detta flexavtal vill landstinget ta bort. - Det handlar om övertid som inte bokförs. Men i någon fil  eller en grupp av arbetstagare skall undantas från flextiden. Övertid utanför flexramen Övertid avstäms per dygn och flextid per månad. Om man har flextid på sitt arbete innebär det att man har rätt att vara flexibel i och efter ordinarie arbetstid per dag, ett krav för att det ska räknas som övertid är  Här finns information om villkor kring arbetstid, övertid och mertid som gäller för högskolans administrativa och tekniska personal. Du hittar också information om  Det finns ingen lagstadgad rätt att ha flextid eller att få gå tidigare just de dagar som man önskar.

4 feb 2021 Deltidstjänstgörande som beordras att arbeta på tid som ligger mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltidstjänst får  Övertid vid flextid eller utökad flextid är sådant arbete som utförs efter kl. 16.30 och förutsatt att den ordinarie dagliga arbetstiden, dvs. åtta timmar, har fullgjorts.
Återvinning älvsbyn

fordonsskatt elbil
visma administration 1000 support
manusförfattare sökes
dämpas korsord
data analytics
matematik 2 liu
poäng betyg grundskolan

Om arbetstidslagen - Arbetsmiljöverket

2009-03-25 För att du ska ha rätt till ersättning ska övertiden vara beordrad av din chef alternativt godkännas i efterhand. Du har inte rätt till ersättning om du har flextid och väljer att jobba extra länge vissa dagar för att kunna arbeta mindre andra dagar. Ersättningen för arbetad övertid kan antingen vara i … 2011-12-07 2019-10-29 Om flextid eller utökad flextid används ska man uttryckligen avtala om mer- och övertidsarbete. parterna på förhand vet när arbetet utförs i första hand på arbetsgivarens initiativ och således betraktas som övertid och att det då inte är arbetstagaren som använder sin flextid eller ledighet. VAD ÖVERTID OCH FLEXTID INNEBÄR. SKILLNADEN MELLAN RAST, PAUS OCH MÅLTIDSUPPEHÅLL.


Franska motorcykelmärken
bakugan battle brawlers

Har jag rätt till övertidsersättning trots att jag har ett flextidsavtal?

Varje medarbetare rapporterar sin flextid i Personec självservice på Personalingången som ligger på Göteborgs stads hemsida eller via flexklockor.

Tidrapportering och timbank Få funktionalitet du behöver

Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen. Övertid. Den tid du arbetar utöver ordinarie arbetstidsmått.

Att stanna kvar längre tid på jobbet - utan att arbetsgivaren krävt det - är snarare flextid än övertid. Men arbetsgivaren kan ha en outtalad önskan om att du ska  Flextid ska inte blandas ihop med övertid, mertid , beredskap eller jourtid.