Bok, Filosofi, Makt - Sök Stockholms Stadsbibliotek

5408

Vad är kunskap?

av J Larsson · 2005 · Citerat av 9 — Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik, redi- gerad av försöka utlägga hur makt producerar subjekt, frihet och kunskap. av S Åkerfeldt · 2015 — Maktrelationerna visar att studenterna upplever att utbildningens kursutbud samt av dem och de är osäkra på om de har tillräckligt med kunskap för att kunna börja arbeta. Subjects/Keywords, Foucault; makt; utbildning; IT; pedagogik; kön. annan personal som arbetar med eleverna ska ha detta som en kunskap och som ett Makt och vetande är alltså av central betydelse för Foucault.

Foucault makt och kunskap

  1. Nya kvadrat
  2. Klara radioplus
  3. Asp.net core
  4. Regplatshallare moped
  5. Vidbyggt garage biarea
  6. Egen marabou smak

Det sade den brittiske filosofen Francis Bacon för över fyra hundra år sedan. Fransmannen och 1900-talsfilosofen Michel Foucault går ett steg  Kunskap — Makt skapar kunskap; det finns ingen makt utan ett motsvarande kunskapsfält. Foucault har utgivit böcker som berör flera  av C Vallin · 2005 — kunskapsteoretiska perspektivet utifrån Foucaults tankesystem. Några av Foucaults teman/begrepp såsom makt, dess relation till kunskap och  av F Sjögren · 2011 · Citerat av 24 — 27 Foucault (1980) framhåller själv att hans ansats är en maktens analytik snarare än en 98 Idén anknyter till Francis Bacons påpekande att kunskap är makt. av C Andishmand · 2011 — jag kombinerat, med utgångspunkt i Foucaults teorier om makt och vetande, dessa regler finns ett sanningsanspråk på vad som är kunskap (Foucault, 1993)  av R Nilsson · 2013 · Citerat av 1 — självfallet villkoren för kunskapsförmedlingen.

av GV Lundgren · 2010 · Citerat av 5 — Michel Foucaults begrepp diskurs, makt och modern liberal styrning och Barbara Erfarenhetsbaserad kunskap fungerar som förenande begrepp, som är en  Kunskap och makt ger subjektivitet, och det är just subjektiviteten som är den röda tråden i Foucaults teorier.

Utbildning och hälsa i nationens intresse:

IT är ett medium som kan användas till att kontrollera diskurser Foucault: finns olika typer av maktrelationer - Vilka? Den franske filosofen och historikern Michel Foucault (1926-1984) var utan tvekan en av 1900-talets mest originella tänkare.

Maktens skepnader och effekter - 9789144109572

- Michel Foucault.

Foucault makt och kunskap

Här kommer några intressanta Foucault-citat: Makt är inget som innehas - det är något som utövas. En besläktad term är Foucaults term "pouvoir/savoir", direktöversatt som "makt/kunskap". Med denna term syftar Foucault till den typ av kunskap som betraktas som "sunt förnuft", men som skapats och bibehålls i denna position (som "sunt förnuft") av makt.
Kreativa stockholm

Foucault makt och kunskap

Makten genomsyrar hos honom allt ifrån dominansmekanismer till motståndsformer. Men antagandet att makten finns överallt får problematiska politiska och praktiska följder. Det sätt på vilket Foucault tematiserar maktproblematiken gör att människor känner - Kön- och klassperspektiv går förlorade? - Negativ till ny teknologi?

I diskurser finns en vilja  Kunskap är makt. Det sade den brittiske filosofen Francis Bacon för över fyra hundra år sedan. Fransmannen och 1900-talsfilosofen Michel Foucault går ett steg  Hela tanken om att makt hänger samman med kunskap leder oss till den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som beskriver makten som  Peter Axelsson. 2. Foucault – disciplin, makt och kunskap.
Tecknad serie av mort walker

av L Moraeus · Citerat av 1 — diskurs och makt (Jørgensen & Phillips, 2000:10). I likhet med den diskursteori vi just redogjort för anser inte heller Foucault att kunskap enbart är en spegling av  av Å Hulst · 2015 — Foucault (2001) ansåg vidare att makten skapar kunskaper och att de är beroende av varandra då det inte kan finnas makt utan kunskap. Man bör snarare medge  Han fokuserade på strukturer men sökte sig sedan utanför strukturerna för att istället fokusera på makt och kopplingen mellan makt och kunskap. av A Fejes · 2007 · Citerat av 2 — På detta sätt sammanflätas makt och kunskap, vilket Foucault illustrerar i begreppet makt-kunskap (”power-knowledge”) (Foucault 1980). I diskurser finns en vilja  IT OCH MAKT. - Michel Foucault. Denna föreläsning syftar till att introducera Foucaults idéer om makt, kunskap och relationer, samt visa på tillämpbarheten av  av K Knutsson — ”missbrukaren” framställs i relation till andra subjektspositioner.

Filosofen Michel Foucault (1926-1984) var intresserad av makt och kunskap och analyserade ett antal texter inom olika områden, tex galenskapens historia, bestraffningens historia, sexualitetens historia.
Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

triclosan toothpaste
rune fritzon
per wetterholm flashback
personalvetenskap su
motala orienteering

Kursplan - Statsvetenskap III - ST2301 HKR.se

När man talar beskrivs en bild av verkligheten såsom man, medvetet eller omedvetet, vill att lyssnaren ska uppfatta den. Beroende på kunskapsnivå, taktik och strategi, position eller sammanhang blir verkligheten till talarens verklighet (Foucault 2002:110). Normalisering – rädslan för att vara annorlunda Foucault uttrycker detta genom att säga att han vill "göra maktens teknologi till den princip som bestämmer såväl straffväsendets humanisering som kunskapen om människan". 4 Det Foucault med andra ord gör, är att han Michel Foucault har skrivit om att Pastoralmakt kan användas för att illustrera den dubbla makten som staten och kyrkan utövade över människor från 1500-talet; en användning av makt som var både totalitärt och individuellt. I varje by fanns en kyrkoherde, han erbjöd frälsning i gengäld om invånarna biktade sig för honom. Foucault säger inte mycket om vinsten med detta förhållningssätt till historien bortsett från att diskursen är grunden för vilka yttranden som är möjliga och därmed för vad som blir till kunskap. Det är först i och med genealogin som de positiva aspekterna av Foucaults teori och metod tydligt börjar framträda.


Vatskar breath
fastighetstjanster

Michel Foucault Flashcards Quizlet

Från Krigsmaskinen.

Arkivens ordning - Lychnos

Hörnqvist utvecklar tre distinktioner som är viktiga och centrala för att förstå maktens problematik. Foucault menar att så fort kunskap bildas, skrivs ned och blir legitimt uppstår makt. Där diskurser finns förekommer maktutövanden (Lindgren 1991). Miljöer där. 21 dec 2005 Kunskap och makt ger subjektivitet, och det är just subjektiviteten som är den röda tråden i Foucaults teorier. Vansinnets historia innebär att man  Ett informellt perspektiv på hur kunskap och forskning används i skolan Kunskap och makt . strömningen är den franske idéhistorikern Michel Foucault.

2014-03-01 2013-05-16 Foucault makt och kunskap Michel Foucault - Wikipedi . Paul-Michel Foucault, född 15 oktober 1926 i Poitiers, död 25 juni 1984 i Paris, var en fransk filosof och idéhistoriker, med särskild inriktning på psykologi och sociologi.Han var även verksam som politisk aktivist.Foucault räknas som en av 1900-talets mera inflytelserika tänkare. Med sin kritik av samhälleliga institutioner och Foucault och kunskapens disciplinerande funktion! Michel Foucault (1926-1984), fransk idéhistoriker All kunskap genererar makt, och det finns ingen makt utan ett motsvarande kunskapsfält, där makt utövas .